LİNGUAL ORTODOTİ


İnsanların sosyal yaşamında dış görünüşüne özen göstermesinin önem kazanması sebebiyle, estetiği önemli ölçüde değiştiren tedavilerden biri olan ortodontiye olan ilgi, özellikle yetişkinlerde her geçen gün artmaktadır.

Ancak, ortodontik tedavi materyallerinin estetik olmayan görünüşü (göreceli olarak) ve konu hakkında yanlış ya da eksik düşünceler ortodontik tedavi ihtiyacı olan hastaların tedavilerini ertelemelerine sebep olmaktadır.

Bu nedenle özellikle yetişkin hastaların var olan estetik kaygılarını ortadan kaldırabilecek bir tedavi seçeneği olan ‘lingual ortodonti’, bu tip hastalar için bulunmaz bir fırsattır. Lingual ortodonti tedavisinde braketler dişlerin iç yüzeylerine yapıştırılmaktadır. Bu yüzden herhangi bir braket veya tel gözükmemektedir. Tamamen görünmez oldukları için görünmez diş teli olarak da adlandırılmaktadır. Ancak her ortodonti hastası bu tedavi için uygun olmayabilir.

Lingual ortodontide öncelikli hasta grubunun gelişimi bitmiş erişkin hastalar olduğundan, ek tanısal veriler mutlaka gerekecektir. Bu konuda diş eti hastalıkları uzmanı, protez uzmanı ve çene cerrahın yardımları kaçınılmazdır. Erişkin hastalarda tedavi sırasında, dişe uygulanan kuvvetle, diş hareketin oluşması için gerekli doku adaptasyonu çocuk hastalara göre daha uzun sürmektedir.

Lingual ortodonti hastası seçerken en önemli unsur, şüphesiz hastaların neden tedavi olmak istediklerinin öğrenmek ve ön bir kişilik değerlendirmesi yapmaktır.

Hasta tedavi hakkında bilgilendirilmelidir ve hastaya tedavinin özellikle başlangıçta yol açacağı sıkıntılardan bahsedilmelidir. Yanlış yönlendirme, hastanın tedaviden beklediklerinin yanlış değerlendirilmesi, olası yan etkiler konusunda eksik bilgilendirilmesi ve bunların da bir sonucu olarak hastanın bir türlü tedaviye adapte olamaması, lingual braketlerin sökümüne kadar gidebilir.

Yapılmış çalışmalarda, lingual ortodonti hastalarının çok farklı meslek grupları ve yaşam tarzlarına sahip oldukları görülmekle beraber genel eğilime bakıldığında, sürekli toplum önünde olmayı gerektiren, modellik gibi mesleklerle uğraşanlar ve büyük şehirlerde yaşayan, iyi bir gelire sahip hastaların daha çoğunlukta olduğu görülmüştür. Yine yaş unsuru gözetilerek yapılan gruplandırmada bu hastaların çok büyük oranda 20’li yaşlarının sonunda, 30’lu yaşlarının başında bir yaş ortalama aralığına sahip oldukları görülmüştür.

Bununla birlikte tüm bu hasta gruplarının tamamının ortak kaygısı şüphesiz dış görünüşleridir. Lingual ortodonti adayı hastalar sıklıkla hekime direkt bu istekle başvururlar. Bu hastalar çoğunlukla diğer erişkin hastalara kıyasla daha şüpheci ve oldukça sorgulayıcıdırlar. Bu sebeple daha dikkatli ve özenli bir ön değerlendirme gerekmektedir.

Lingual ortodonti ile tedavi edilen hastanın öncesi ve sonrası görüntiüleri.

Lingual ortodonti ile tedavi edilen hastanın öncesi ve sonrası görüntiüleri

LİNGUAL ORTODONTİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Ortodontik tedavi yaptırmayı düşünüyorsanız ve geleneksel metal braketlere alternatif daha estetik bir tedavi seçeneği arıyorsanız lingual ortodonti sizin için ideal bir tercihtir. Ama bazı limitasyonları vardır. Önce bu tekniğin avantajları ile başlayalım.

En büyük avantajı tabii ki estetik olmasıdır. Dişlerin ön yüzeyine yapıştırılam seramik braketler de estetikdirler ama üzerlerinden geçen tel gözükmektedir. Lingual teknikte böyle bir şey söz konusu değildir.  Lingual braketler aynı zamanda sürekli spor yapan ve üflemeli alet çalan müzisyenler için de muhteşem bir tercih olabilir.

PEKİ DEZANVAJLARI VAR MIDIR?

Şimdi de dezavantajlarına gelelim. Lingual teknik çok küçük dişlere sahip bireylere veya aşırı iskeletsel problemi olan hastalar için uygun değildir. Genel olarak dişlerin iç yüzeyine yapıştırılan braketler dişlerin dış yüzeyine yapıştırılan geleneksel braketlere göre daha pahalıdır. Bunun nedeni lingual braketlerin dişlerden ölçü alındıktan sonra kişiye özel olarak üretilmesidir. Lingual teknikle ilgili problem olabilecek diğer bir konu da braketler ilk takıldığı zaman dilin alanını kısıtladığı için konuşmayı ve çiğnemeyi zorlaştırmaktadır.

Genel olarak tedavi süresi lingual teknikte, geleneksel ortodontik tedaviye göre daha uzun olacağı söylenebilir. Bunların dışında bu braketler dişlerin görünmeyen iç yüzeyinde kaldığı için temizlenmesi de zordur. Bu yüzden lingual ortodonti hastalarının ağız hijyenine son derece özen göstermesi önemlidir.

TEDAVİ SÜRECİ

Lingual tedavi olmaya karar verdiyseniz ilk seansta yapılacak iş dişlerinizin ölçüsünün alınmasıdır. Bu ölçü, sizin dişlerinize uygun braketlerin üretileceği laboratuvara gönderilir ve CAD/CAM teknolojisi ile üretim yapılır. Braketlerin üretilme ve tekrar kliniğe gönderilme süreci 4-6 haftayı bulmaktadır. Braketler kliniğe ulaştıktan sonra doktorunuz özel bir teknikle braketleri dişlerinize yapıştıracaktır.

Lingual ortodonti tekniği ile tedavi edllen hastanın üst çene üzerinden tedavi süreci

Lingual ortodonti tekniği ile tedavi edllen hastanın tedavi süreci

PEKİ LİNGUAL TEDAVİ İÇİN UYGUN MUSUNUZ?

Geleneksel braketlerin aksine lingual braketler kısa dişlere ve ciddi kapanış bozukluğu olan hastalara uygulanmamaktadır. Dişler kısa olduğu zaman braketi dişin iç yüzeyine yapıştıracak yeterli alan olmadığı için işler zorlaşmaktadır.
Lingual braketlere alışmak geleneksel braketlere alışmaktan daha zor olabilir. Çünkü yutkunurken dilimizi üst ön dişlerin arka yüzeyine yaslarız, braket takıldıktan sonra dil braketlere temas edeceği için ilk zamanlar rahatsızlık verebilir. Ayrıca ilk zamanlar bazı harfleri söylemekte zorlanabilirsiniz.